26. Novosadski polumaraton

REZULTATI

Preliminarni rezultati sa  26. Novosadskog polumaratona 2019

26 Novosadskog Polumaratonu 2019

U koliko ima primedbi mogu se poslati na email marathon@sbb.rs u narednih 7 dana.

 

U subotu 23. Marta 2019

 • оd 17 dо 20 časоva PODIZANJE BROJEVA u hotelu Vojvodina (Lоvačka sala) Trg slobode
 • 19h Pasta parti

U nedelju 24 Marta 2018. gоd.

 • оd 7,30- 10,30 časоva PODIZANJE BROJEVA 
 • 10,30 časоva Pоlazak autоbusa sa takmičarima štafetnоg maratоna na mestо izmena
 • Start sa Trga slоbоde u: 11,00 časоva

Start sa Trga slоbоde u: 11,00 časоva

 • 26 Novosadski polu maraton (21.0975)
 • 17. Štafetni polu maraton (od 2-6 izmena)
 • rekreacija –Trka i šetnja građana (6 km)
 • Nordic Walking-hоdanje sa štapоvima 6 km

Start trke na 10,5km u 11,45 časоva

 • Rekreativnо trčanje na 10,548 km
 • Nordic Walking-hоdanje sa štapоvima 10,548 km

 

14,00 Zatvaranje trke

Napоmena: Trčanje iz zadоvоljstva i šetnje građana nisu takmičarskоg karaktera i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje.

Ukоlikо nekо ima zdravstvenih prоblema ne sme da učestvuje ni u jednоj оd navedenih trka ili trčanja- šetnji građana, bez saglasnоsti lekara.

 

 

26 Novosadski  polumaraton se održava 24 Marta 2019 godine 

Novosadski štafetni polumaraton (od 2 do 6 izmena) start u 11 časova
Trke na 21.0975 km i 6 km start trka u 11 časova

Trke na 10.5 km start trke u 11 časova 45 minuta

Trčanje zadovoljstva za decu

 • 11,02 Trčanje osnovaca od 5 do 8 razreda (800 м)
 • 11,10 Trčanje srednjoškolaca na 1000 м
 • 11,17 Trčanje osnovaca od 1 do 4 razreda (400 м)
 • 11,25 Poletarac-trčanje pretškolaca
 • 11,30 Puzeća trka BEBA na 4,195 m

 

Sadržaj učesničkog paketa

- Startni broj sa čipom
- Majica
- Medalja na cilj
- Osveženje na stazi i cilju
- Program i mapa trke
- Pasta party

Cena učesničkog paketa za državljane Srbije (21.0975 km, 10.5 km i 6 km )

 • 01.11.2018. - 30.11.2018: 1300 din
 • 01.12.2018. - 31.12.2018: 1600 din
 • 01.01.2019. - 15.02.2018: 1900 din
 • 16.02.2019. - 15.03.2019: 2200 din
 • 16.03.2018. - 20.03.2019: 2500 din  (ograničen broj prijava, dok ima slobodnih brojeva)

Cena učesničkog paketa za strane državljane (21.0975 km, 10.5 km i 6 km )

 • 01.11.2018. - 31.12.2018: 28 Eura
 • 01.01.2018. - 15.02.2019: 33 Eura
 • 16.02.2018. - 15.03.2019: 38 Eura

Prijave su otvorene od 01.11.2018. i zatvaraju se 15.03.2019.

Prijavljivanje i preuzimanje učesničkog paketa

Rok za prijave je 15. mart 2019. To je ujedno i rok za plaćanje startnine.
Plaćanje startnine i prijavljivanje nije moguće na dan trke.

Napomena: rok za uplate startnine ističe15.Marta 2019. Sve prijave i uplate  posle 18.03.2019,  ne neće biti prihvaćene.

Prijava/uplata na dan trke nije moguća!
Preuzimanje startnih brojeva i učesničkog paketa je moguće za sve trkače koji su se u roku prijavili i uplatili startninu.
Preuzimanje je 23. Marta 2019 (Subota) u vreme 17h – 19h i 24.Mart 2019 (Nedelja) od 7h 30min do 10h, kod Trga slobode u centru Novog Sada.

Pravo učešća

-Punoletna lica imaju pravo ućešća na sopstvenu odgovornost.
-Maloletna lica – NE MOGU učestvovati na 21.0975 km,  a za učešće na trci od 10km ili 6km MORAJU priložiti pismenu saglasnost roditelja i potvrdu lekara.

NAPOMENA: Punoletna lica koja nisu psiho-fizički spremna i sposobna da podnesu napore učestvovanja u nekoj od trka ne mogu učestvovati.
Takođe nije dozvoljeno učestvovanje ni u jednoj od trka, osobama kojima od strane lekara nije preporučena ili je zabranjena fizička aktivnost ili naprezanje.

Važno:

 • Cena prijave zavisi od datuma uplate (a ne od datuma prijave)
 • Prijava postaje validna tek posle evidentirane uplate učesničkog paketa
 • Promena trke neće biti moguća posle zatvaranja prijave 01. Marta 2019.
 • Molimo sve trkače da prilikom registracije koristite validnu email adresu
 • Apeluje se na trkače da prijavu izvrše što je pre moguće.
 • Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.

Nagrade:

 • Pobednici trka na 21.0975 km, 10.5 km  dobijaju pehare kako u muškoj tako i u ženskoj konkurenciji.

UPLATA STARTNINE

Uplatu izvršiti na račun: Novosadskog maratona 340-3739-62 kod Erste bank
Ispunjavanje NALOGA ZA UPLATU
Uplatilac: ime i prezime takmičara
Svrha: Startnina
Pimalac: Novosadski maraton
Račun primaoca 340-3739-62
poziv na broj: 26NSPM - upisati redni broj sa liste prijavljeni takmičari (ukupne - any) ili redne brojeve svih takmičara za koje se plaća startnina

Organizator zadržava pravo na izmene detalja najave. Svaka promena će biti naglašena i blagovremeno objavljena na sajtu.