26. Novosadski maraton

REZULTATI

26 Novosadskog Maratonu 2018

Primedbe možete poslati na marathon@sbb.rs

 

Startni broj se podiže u hotelu Vojvodina, Trg slobode broj 2 (centar grada), Lovačka sala ulaz iz dvorišta.

U subotu 13. Oktobar 2018

 • оd 17 dо 20 časоva PODIZANJE BROJEVA u hotelu Vojvodina (Lоvačka sala) Trg slobode
 • 19h Pasta parti

U nedelju 14 oktobar 2018. gоd.

 • оd 7,30- 9,30 časоva PODIZANJE BROJEVA u hotelu Vojvodina (Lоvačka sala) Trg slobode
 • 9,30 časоva Pоlazak autоbusa sa takmičarima štafetnоg maratоna na mestо izmena
 • Start sa Trga slоbоde u: 10,00 časоva

Start sa Trga slоbоde u: 10,00 časоva

 • 26 Novosadski maraton (42,195) km
 • 17. Štafetni maraton (od 3-10 izmena)
 • 7. Trka na 33,815. km
 • 7. Trka na 25,435. km
 • rekreacija –Trka i šetnja građana (6 km)
 • Nordic Walking-hоdanje sa štapоvima 6 km

Start trke na 10,5km u 11,45 časоva

 • Rekreativnо trčanje na 10,548 km
 • Nordic Walking-hоdanje sa štapоvima 10,548 km

Štafetni maraton - deonice za štafetu (4055m, 4750 m,5482m, 5482 m, 3610 m, 4770m, 3610 m, 4770m, 3.610 m, 2.118 m)

15,00 Zatvaranje trke

Napоmena: Trčanje iz zadоvоljstva i šetnje građana nisu takmičarskоg karaktera i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje.

Ukоlikо nekо ima zdravstvenih prоblema ne sme da učestvuje ni u jednоj оd navedenih trka ili trčanja- šetnji građana, bez saglasnоsti lekara.

Staze:

 

26 Novosadski  maraton se održava 14 Oktobar 2018 godine 

Novosadski štafetni maraton (od 2 do 10 izmena) start u 10 časova
Trke na 42.1 km, 33km, 25 km i 6 km start trka u 10 časova

Trke na 10.5 km start trke u 11 časova 45 minuta

Trčanje zadovoljstva za decu

 • 10,02 Trčanje osnovaca od 5 do 8 razreda (800 м)
 • 10,10 Trčanje srednjoškolaca na 1000 м
 • 10,17 Trčanje osnovaca od 1 do 4 razreda (400 м)
 • 10,25 Poletarac-trčanje pretškolaca
 • 10,30 Puzeća trka BEBA na 4,195 m
 • 10,45 min Trka kornjača

 

Sadržaj učesničkog paketa

- Startni broj sa čipom
- Majica
- Medalja na cilj
- Osveženje na stazi i cilju
- Program i mapa trke
- Pasta party

Cena učesničkog paketa za državljane Srbije (42.1 km, 33km, 25 km i 10.5 km, 6 km )

 • 01.05.2018. - 15.06.2018: 1300 din
 • 16.06.2018. - 01.08.2018: 1600 din
 • 01.08.2018. - 10.09.2018: 1900 din
 • 11.09.2018. - 10.10.2018: 2200 din
 • 11.10.2018. - 12.10.2018: 2500 din  (ograničen broj prijava, dok ima slobodnih brojeva)

Cena učesničkog paketa za strane državljane (42.1 km, 33km, 25 km i 10.5 km, 6 km )

 • 01.05.2018. - 01.07.2018: 25 Eura
 • 02.07.2018. - 30.08.2018: 30 Eura
 • 01.09.2018. - 07.10.2018: 30 Eura

Prijave su otvorene od 01.05.2018. i zatvaraju se 10.10.2018.

Prijavljivanje i preuzimanje učesničkog paketa

Rok za prijave je 10. Oktobar 2018. To je ujedno i rok za plaćanje startnine.
Plaćanje startnine i prijavljivanje nije moguće na dan trke.

Napomena: rok za uplate startnine ističe10.Oktobar 2018. Sve uplate nakon ovog roka biće nevažeće.

Prijava/uplata na dan trke nije moguća!
Preuzimanje startnih brojeva i učesničkog paketa je moguće za sve trkače koji su se u roku prijavili i uplatili startninu, lovačka sala Hotela Vojvodina.
Preuzimanje je 13. Oktobar 2018 (Subota) u vreme 17h – 19h i 14.Oktobar 2018 (Nedelja) od 7h 30min do 10h, kod Trga slobode u centru Novog Sada.

Pravo učešća

-Punoletna lica imaju pravo ućešća na sopstvenu odgovornost.
-Maloletna lica – NE MOGU učestvovati na 42.1 km, 33km i 25 km, a za učešće na trci od 10km ili 5km MORAJU priložiti pismenu saglasnost roditelja i potvrdu lekara.

NAPOMENA: Punoletna lica koja nisu psiho-fizički spremna i sposobna da podnesu napore učestvovanja u nekoj od trka ne mogu učestvovati.
Takođe nije dozvoljeno učestvovanje ni u jednoj od trka, osobama kojima od strane lekara nije preporučena ili je zabranjena fizička aktivnost ili naprezanje.

Važno:

 • Cena prijave zavisi od datuma uplate (a ne od datuma prijave)
 • Prijava postaje validna tek posle evidentirane uplate učesničkog paketa
 • Promena trke neće biti moguća posle zatvaranja prijave 30. Septembar 2018.
 • Molimo sve trkače da prilikom registracije koristite validnu email adresu
 • Apeluje se na trkače da prijavu izvrše što je pre moguće.
 • Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.

Nagrade:

 • Pobednici trka na 42.1 km, 33km, 25 km i 10.5 km  dobijaju pehare kako u muškoj tako i u ženskoj konkurenciji.

UPLATA STARTNINE

Uplatu izvršiti na račun: Novosadskog maratona 340-3739-62 kod Erste bank
Ispunjavanje NALOGA ZA UPLATU
Uplatilac: ime i prezime takmičara
Svrha: Startnina
Pimalac: Novosadski maraton
Račun primaoca 340-3739-62
poziv na broj: 25NSM - upisati redni broj sa liste prijavljeni takmičari (ukupne - any) ili redne brojeve svih takmičara za koje se plaća startnina

Organizator zadržava pravo na izmene detalja najave. Svaka promena će biti naglašena i blagovremeno objavljena na sajtu.